Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do przedszkola opisanymi
na stronie www Urzędu Miasta Gdańska (przekierowanie do strony poniżej):
Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja odbywa się poprzez stronę internetową: https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk